תבנית:QM12D13Y2006

"אדם לא יכול לחשוב באופן רציונלי כשהוא מאוהב כי הוא לא חושב הוא מרגיש"