תבנית:QM12D14Y2005

"העסק? תיזהר שגדליה לא יעשה ממך רסק!" ~ ששון לצ'ארלי מתוך צ'ארלי וחצי