תבנית:QM12D16Y2005

"הכנע את אויבך בכוח ותרבה איבה. כבוש את לבו באהבה ולא תגרום לצער." ~ גאוטמה בודהא