תבנית:QM12D17Y2005

"המליצו לילדיכם על המידות הטובות. הן בלבד תגרומנה להם אושר. לא הזהב." ~ לודוויג ואן בטהובן