תבנית:QM12D18Y2006

טהור הוא השטן, כי אינו יכול לעשות דבר מלבד הרע." ז'אן קוקטו