תבנית:QM12D19Y2005

"הטוב שבאמצעים כדי ללמוד על עצמך הוא לנסות להבין את זולתך." ~ אנדרה ז'יד