תבנית:QM12D1Y2005

"ההיסטוריה היא הווה גדול ולא עבר בלבד" ~ אמיל שרטייה