תבנית:QM12D1Y2006

"אני מנסה תמיד להחזיר אהבה גדולה לכל מי שנותן לי אהבה".