תבנית:QM12D21Y2005

"להיות צודק מפני שרוב האנשים אומרים כך, אינו מוכיח דבר." ~ פרידריך שילר