תבנית:QM12D22Y2006

"מציאות היא אשליה שנוצרה כתוצאה מחוסר אלכוהול"