תבנית:QM12D23Y2005

"הוודאות היחידה היא שאין דבר וודאי." ~ פליניוס הזקן