תבנית:QM12D24Y2005

"במתמטיקה אתה לא מבין דברים. אתה רק מתרגל אליהם." ~ ג'ון פון נוימן