תבנית:QM12D25Y2006

"כאשר אתה אפוף צער התבונן מחדש בעמקי לבך, ומצאת כי מה שהתאבלת עליו גורם לך שמחה" - ג'ובראן חליל ג'ובראן