תבנית:QM12D27Y2005

"אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מי אני? ואם לא עכשיו, אימתי?" ~ הלל הזקן