תבנית:QM12D5Y2006

לחופש אין מחיר אבל יש לו תאריך - אמרה מוכרת בצה"ל