תבנית:QM12D8Y2005

"אם זו הייתה דיקטטורה היה הרבה יותר קל, כל עוד אני הדיקטטור." ~ ג'ורג' בוש