תבנית:QM12D9Y2005

"חירות היא הזכות לטעון ששניים ועוד שניים הם ארבעה. כל השאר נובע ממילא." ~ 1984