תבנית:QM12D9Y2006

"או שאתה מתחיל לחיות, או שאתה מתחיל למות"