תבנית:QM12D9Y2007

"ודע, שהאדם צריך לעבר על גשר צר מאד מאד, והכלל והעקר שלא יתפחד כלל" (ליקוטי מוהר"ן)