תומאס פולר

סופר בריטי

תומאס פולר (1654 - 1734), רופא, מטיף ומלומד אנגלי.

 • "מי שחפץ בפרי צריך לטפס על העץ."
 • "שינוי המיטה מרפא את המחלה."
 • "האמצעי להיות מוגן הוא לא להאמין שקיים ביטחון מושלם."
 • "כל עוד אנו חושבים על נקם, יש לנו פצע פתוח."
 • "הרוע מוצא תמיד מניעים רעים בכוונות טובות."
 • "כדי לראות את זוהרו של האל, כבה נא את נרך הקטן."
 • "הצניעות היא מידה טובה; הביישנות היא מגרעת."
 • "ענף עמוס פרי, מתכופף."
 • "הכול מסובך לפני שהוא מתחיל להתברר."
 • "מי שרוצה למצוא הכול, אינו מוצא דבר."
 • "הלעג משכיח את העלבון מהר יותר מן הנקם."
 • "הרגע המתאים כדי לחרוץ משפט על אישה, הוא זה שבו היא קוברת את בעלה."
 • "ההרפתקות מהוות את מלח החיים."
 • "הלימוד מתקן את הטובים ומקלקל את הרעים."
 • "כישלון יכול למנוע מפלה."
 • "ידידותם של הרעים מסוכנת יותר משנאתם."
 • "קמטים ישנים אינם נמחקים לעולם."
 • "היד אינה משגת את מה שהלב מסרב לקבל."
 • "מוטב חירות דלת בשר מאשר עבדות שמנה."
 • "התלהבות טובה לחכמים, אך היא מצויה קודם כל אצל טיפשים."
 • "ככל שתעבוד קשה יותר, תצליח יותר."
 • "להמון יש ראשים רבים, אך אפילו לא מוח אחד."
 • "שוק רע הוא זה שבו איש אינו מרוויח דבר."
 • "המידות הטובות משלימות זו את זו; המידות הרעות נאבקות זו בזו."
 • "אפילו הכנות עצמה זקוקה לפעמים למסיכה."
 • "שבועה הנאמרת בעת סוּפה, נשכחת בעת שלווה."
 • "זהו ידידי, המדבר טובות עליי מאחורי גבי."