BBC

רשות השידור הציבורית של בריטניה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא BBC.

בניין הבי.בי.סי בלונדון

  • "BBC היא רשת השידור הגדולה בעולם. אם נפסיד את BBC, זה לא יהיה נורא כמו לאבד את משפחת המלוכה, אבל חלק בלתי נפרד מהמדינה הזו ילך." ~ טרי ווגן
  • "אמא שלי חשבה שהטלוויזיה האמריקאית ראויה לגינוי, אז גדלתי על ה־BBC." ~ ג'וס וידון
  • "היא כבר לא משודרת ב־BBC אלא בערוצי טלוויזיה פרטיים. גם כבר אין לה את הזוהר שהיה לה." ~ אווה ריבר-שטייר, על תחרות מיס עולם