אדישות

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא אדישות.


Ivan Grohar - Dekle iz Sorice.jpg