אדם מיצקביץ'

"החירות בוא תבוא."

אדם מיצקביץ' (Adam Mickiewicz;‏ 1798 - 1855), סופר ומשורר פולני.

מתוך יצירותיועריכה

  • "בלי לדעת לאן רגליי מוליכות אותי."
  • "אנו יודעים על העבר ממילה אחת."
  • "את כל הקשיים אמתיק בשיר."
  • חירות בוא תבוא ותבורך."
  • "חזקים ביחד מלאי זעם, המשיכו חברים צעירים."
  • "כל הפקפוקים שבלבי ייתכן ולעולם לא יסתיימו."
  • "אני מרים את ראשי לשמים ומקווה למצוא את כוכב הצפון שינחני בדרך."

אמרותיועריכה

  • "לא במקרה בחרו היהודים בפולין כמולדתם... דווקא הם שלא פסקו מאמונתם בביאת המשיח ומחכים לו, השפיעו ללא ספק על המשיחיות הפולנית ועל אופייה."

נאמר עליועריכה

  • "החוזה של פולין, של זיכרונות העבר שלה, ושל התקווה לגאולה העתידה, משורר החורבן והתקומה." ~ יצחק גרינבוים