מילה

יחידה בסיסית בשפה המתאפיינת בכך שיש לה משמעות ייחודית

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מילה.

"המילה מעניקה למחשבה את קיומה." ~ ברוך שפינוזה

כלליעריכה

פתגמיםעריכה

  • "מילה טובה מעולם לא הזיקה לפיו של אדם." ~ פתגם אירי
  • "מילה טובה אחת מסוגלת לחמם שלושה חודשי קרה." ~ פתגם יפני
  • "מילה שלא בעתה משחיתה את כל תקופת חיי אדם." ~ פתגם יווני
  • "אדם נבון זקוק לחצי מילה בלבד." ~ פתגם הולנדי
  • "מילה היוצאת מפיך גדלה והולכת בדרכה." ~ פתגם נורבגי
  • "די במילה אחת להמיט צרות רבות." ~ פתגם יפני

אישיםעריכה

מקורות דתייםעריכה

  • "בראשית הייתה המילה, והמילה הייתה עם אלוהים, והמילה הייתה אלוהים. על ידו נעשו כל הדברים, ובלעדיו לא נעשה דבר מכל אשר נעשה. והמילה הפכה לבשר ודם השוכן בתוכנו, וראינו את תהילתו, תהילת בנו יחידו של האב המלאה חן וחסד ואמת." ~ מתוך הפרק הראשון בספר "הבשורה על-פי יוחנן", הספר הרביעי של הברית החדשה.
  • "איש כי ידור נדר ליהוה, או הישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה." ~ דין שבועות ונדרים, ספר במדבר, פרק ל, פסוק ג
  • "רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה תלמוד לומר (ויקרא, י"ט, ל"ו) הין צדק והלא הין בכלל איפה היה אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב." ~ בבא מציעא, מ"ט, א'