אחד מכל שישה ישראלים

אחד מכל שישה ישראלים הוא ספר בעריכת אלוף הראבן שיצא לאור ב־1981 וסוקר את יחסי הגומלין בין הרוב היהודי למיעוט הערבי במדינת ישראל.

מראה העיר נצרת

  • "כמעט כל אדם מתנסה בהוויית מיעוט כלשהי אם כילד אם כמבוגר אם כזקן." ~ אלוף הראבן
  • "מול חלונו של בית ילדותי בכפר הולך הנוף ומשתנה. מצפה יופיע באופק באחד הימים, מאיים ובלתי מוכר." ~ אנטון שמאס
  • "אינני רואה ניגוד בין היותי דרוזי בן למשפחה דרוזית מבחינה דתית, ערבי בשפה ובלאום וישראלי." ~ זיידאן עטשי
  • "כשאנחנו הופכים את האדם למספר בקבוצה, קל מאד לדרוס אותו עם כל הקבוצה." ~ מוחמד ותד
  • "אם אדאג שלשכני יהיה טוב גם לי יהיה טוב." ~ חנא אבו חנא
  • "מדינת היהודים אינה רשאית להתעלם מזכויות המיעוט החי בתוכה, ברמה הרגשית סמלית וגם ברמה המעשית." ~ עטאללה מנצור
  • "הערבים הם מיעוט החלוק בשאלות בסיסיות על הרוב היהודי הדומיננטי, אך הוא מעוניין בדו־קיום תוך שינוי תנאים." ~ סמי סמוחה

ראו גםעריכה