בערבית זה נשמע יותר טוב

בערבית זה נשמע יותר טוב הוא ספר בעריכת שוקי שפיר, המאגד בתוכו פתגמים בערבית בנושאים שונים. הספר יצא לאור ב־2016.

"אין מכבדים נביא במולדתו."

 • "הנח למי שתועלתו מעטה, יש אחרים מלבדו."
 • "גרם זהירות טוב יותר מחמישים קילוגרם תרופות."
 • "הבטחתו של בעל רצון חופשי הנה מעין חוב שיש לפרוע."
 • "אתה רוצה לאכול ענבים או לריב עם השומר (של הכרם)?"
 • "אלף מיתות בתלייה – ולא רחמיו של הנבל."
 • "האש ולא החרפּה."
 • "שכנך הקרוב ולא אחיך הרחוק."
 • "עדיף לישון ללא אלף ארוחות ערב מאשר מלוא הפה מידו של הקמצן."
 • "מוטב להתגלח בגרזן מאשר להזדקק לטובות מאנשים."
 • "ג'וחא גילה נדיבות על חשבונם של אחרים."
 • "לשלוט ולו גם על אבן." ~ פתגם הלועג לתאבי השליטה על אחרים
 • "אין מכבדים נביא במולדתו."
 • "הפרזה בענווה מובילה לפחיתות כבוד."

ראו גםעריכה