דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא כבוד.


מקורות יהודיםעריכה

 • "זמרו לאלוהים כל הארץ, זמרו כבוד שמו." ~ תהילים
 • "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך." ~ מסכת אבות ,פרק ב' משנה י'
 • "איזהו מכובד? המכבד את הבריות." ~ מסכת אבות, פרק ד' משנה א'
 • "כבד את אביך ואת אמך." ~ עשרת הדברות
  • "יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם ויש מטחינו בריחים ומביאו לחיי העולם הבא." ~ תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל"א
  • "איזהו כיבוד [הורים]? - מאכילו ומשקהו.
   ויתננו לו בסבר פנים יפות, ואל יראה לו פנים זועפות, שאפילו מאכילו בכל יום פטומות והראה לו פנים זועפות – נענש עליו." ~ ספר טור יורה דעה
  • "יש מאכילו פטומות ויורש גיהנום, ויש מטחינו ברחיים ויורש גן עדן." ~ רבי אליעזר פאפו, ספר פלא יועץ[1]
 • "כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו." ~ ערובין י"ג ב'
 • "אם יכבדוך בני אדם בגלל עושר או שררה - אל יערב לך, כי הכבוד ההוא יפנה בהפנותם. אולם יערב לך אם יכבדוך בעבור חוכמה, או בעבור יראה, או בעבור מוסר." ~ שלמה אבן גבירול

קישורים חיצונייםעריכה

  ערך מילוני בוויקימילון: כבוד
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: כבוד

הערות שולייםעריכה