פתיחת התפריט הראשי

ברוך שפינוזה

פילוסוף יהודי
"אלוהים הוא הטבע."

ברוך (בנדיקטוס) שְׂפִּינוֹזָה, (24 בנובמבר 1632 - 21 בפברואר 1677) פילוסוף יהודי־הולנדי.

על האדםעריכה

 • "חרטה היא שגיאה שנייה."
 • "תשוקה הנובעת משמחה חזקה יותר מזו הנובעת מעצבות."
 • "אין לך אוהב חנופה כמו תאב הכבוד שרצה להיות ראשון ולא הצליח."
 • "אנשים מובלים יותר על ידי רצונם העיוור מאשר על ידי התבונה."
 • פחד היא הסיבה המצמיחה, המשמרת והמזינה אמונות טפלות."
 • "מטרתם היחידה של החיים היא להיות מי שאנחנו ולהיעשות מי שאנחנו מסוגלים להיעשות."
 • "כל אדם מעדיף לתת פקודות מאשר לציית להן."
 • "בני האדם חושבים עצמם בני חורין מתוך שהם יודעים את מעשיהם ואינם יודעים את הסיבות שגרמו להם."
 • "אין אנו שואפים, חומדים, רוצים איזה דבר מתוך שאנו חושבים אותו לטוב אלא אנו חושבים איזה דבר לטוב מתוך שאנו מתאווים אליו."
 • "דבר אחד יכול להיות באותו הזמן טוב, רע, או לא זה ולא זה. מוזיקה, לדוגמה, טובה למלנכוליה, רעה לאבלים, ולא טובה ולא רעה לחרשים."
 • "אין לך דבר שהאדם החופשי ממעט לחשוב בו כמו המוות. חוכמתו אינה התבוננות במוות אלא התבוננות בחיים."

על אלוהיםעריכה

 • "אלוהים הוא הטבע."
 • "אלוהים אוהב את עצמו אהבה שכלית לאין-סוף." ~ תורת המידות, חלק חמישי, משפט ל"ה.
 • "ככל שאנו מבינים יותר את הדברים הפרטיים, כן אנו מבינים יותר את האלוהים."
 • "כל היש ישנו באלוהים ובלעדי אלוהים שום דבר אינו יכול לא להיות ולא להיות מושג."
 • "אהבת אלוהים הנצחית של הנפש היא אהבתו של אלוהים עצמו שבה אוהב אלוהים את עצמו, לא להיותו אין-סופי אלא להיותו מתגלה על ידי מהותה של הנפש האנושית, במידה שהיא מתבחנת בבחינת-נצח. זאת אומרת: 'אהבת-אלוהים השכלית של נפש היא חלק של האהבה האין-סופית, שאלוהים אוהב בה את עצמו'." ~תורת המידות, חלק חמישי, משפט ל"ו
 • "כל אדם צריך להיות חופשי לבחור לעצמו את יסודות אמונתו, ואמונה זו צריכה להישפט אך ורק על פי פירותיה."
 • "מאחר שאין אדם עושה שום דבר בלתי אם לפי סדר הטבע הקבוע מראש, כלומר לפי ההנהגה וההחלטה הנצחית של אלוהים, יוצא מזה כי אין אדם בוחר לעצמו דרך חיים כלשהי ואינו פועל אלא לפי ייעוד מיוחד של אלוהים, שבחר באיש זה מכל האחרים לפועל זה או לדרך חיים זו." ~ מאמר תיאולוגי מדיני, פרק ג'

כלליעריכה

 • "אי הידיעה איננה ראיה."
 • "להבין זו תחילתה של הסכמה."
 • שלום איננו אי לוחמה אלא מידה טובה."
 • "על הנדיבות והאהבה לנצח את השנאה."
 • "במידה שדבר מתאים לטבענו, בה במידה הוא טוב לנו בהכרח."
 • "הניסיון איננו מלמד אותנו על מהותם של הדברים."
 • "מוטב ללמד את הטוב מאשר לגנות את הרע."
 • "הסתמכות על גדולים איננה ראיה."
 • "מה שמוצאים לעיתים כה נדירות, חייב להיות כרוך במאמצים גדולים. הרי לוא גאולת הנפש הייתה מזומנת לנו ויכולנו למצוא אותה בלי עמל רב, איך יכול היה לקרות שכמעט הכל זנחו אותה? אבל כל דבר מעולה הוא קשה, כשם שהינו נדיר.״
 • "המילה מעניקה למחשבה את קיומה העילאי והאציל ביותר."
 • "כשאתה אומר 'אני אוהב אותך', אתה בעצם מתכוון ל'אני זקוק לך'."
 • אושר אינו השכר על המעשה הטוב, אלא המעשה הטוב עצמו; לא האושר בגלל ריסון היצרים, אלא ריסון היצרים בעקבות ההנאה מן האושר."
 • "כשדבר מן הדברים פועל לפי חוקי טבעו הוא פועל בזכות עליונה משום שהוא פועל כפי שנקבע מן הטבע ואינו יכול אחרת. לפיכך בני אדם, כל זמן שהם נחשבים כפופים לממשלת הטבע בלבד, גם אלו שלא הכירו עדיין את התבונה או שאין להם הרגל של מידות טובות, חיים בזכות עליונה על פי חוקי היצר בלבד, ממש כדרכם של אלה המכוונים את חייהם על פי חוקי התבונה. הווי אומר: כשם שהחכם זכות עליונה לו לכל מה שהתבונה מצווה, כלומר לחיים על פי חוקי התבונה, כך גם הבור או מי שאינו שולט ברוחו, זכות עליונה לו לכל מה שהיצר משיאו, כלומר לחיים על פי חוקי היצר...זכותו הטבעית של כל אדם ואדם אינה נקבעת איפוא על ידי התבונה כי אם על ידי התשוקה והיכולת. שהרי לא הכל נקבעים בדרך הטבע לפעול על פי כללי התבונה...'ולפיכך אין הם מחויבים לחיות לפי חוקי הנפש הבריאה יותר משהחתול מחויב לחיות לפי חוקי הטבע של האריה'. ~ מאמר תיאולוגי-מדיני, פרק 16.
 • "אם היינו שואלים את האבן העפה האם בחרה לעוף קרוב לוודאי שהייתה משיבה בחיוב."
 • "לעבדים, ולא לאנשים חופשיים, אנו נותנים מתנה כדי לפצותם על התנהגותם הטובה."
 • "אין אהבה נצחית חוץ מן האהבה השכלית." ~ תורת המידות, חלק חמישי, משפט יוצא ממשפט ל"ד

נאמר עליועריכה

 • "אני מאמין באלוהיו של שפינוזה המגלה עצמו בחוקיות ההרמונית של העולם." ~ אלברט איינשטיין
 • "האיש שיכור האלוהים." (במקור der Gott betrunkene Mensch) ~ נובאליס
 • "משפינוזה היה ביטוי: הטבע הוא אלהים. זוהי העבודה זרה הגדולה ביותר, יש שעובדים לאש ויש לשמש והוא- לטבע כולו." ~ הרב צבי יהודה קוק, מתוך התורה הגואלת א עמ' כ
 • "שפינוזה הוא הפילוסוף היחיד שהיה לו האומץ לקחת את הפילוסופיה ברצינות. אם רצוננו להיות פילוסופים, אנו יכולים להיות רק שפינוציסטים." ~ פרידריך היינריך יעקובי

קישורים חיצונייםעריכה