ברוך שפינוזה

פילוסוף יהודי

ברוך (בנדיקטוס) שְׂפִּינוֹזָה, (24 בנובמבר 1632 - 21 בפברואר 1677) פילוסוף יהודי־הולנדי.

"אלוהים הוא הטבע."

כללי עריכה

 • "אי הידיעה איננה ראיה."
 • "להבין זו תחילתה של הסכמה."
 • שלום איננו אי לוחמה אלא מידה טובה."
 • "על הנדיבות והאהבה לנצח את השנאה."
 • "במידה שדבר מתאים לטבענו, בה במידה הוא טוב לנו בהכרח."
 • "הניסיון איננו מלמד אותנו על מהותם של הדברים."
 • "מוטב ללמד את הטוב מאשר לגנות את הרע."
 • "הסתמכות על גדולים איננה ראיה."
 • "דברים שאין ביניהם שום שתוף, אין אחד מהם יכול להיות סיבת השני."
 • "מה שמוצאים לעיתים כה נדירות, חייב להיות כרוך במאמצים גדולים. הרי לו גאולת הנפש הייתה מזומנת לנו ויכולנו למצוא אותה בלי עמל רב, איך יכול היה לקרות שכמעט הכל זנחו אותה? אבל כל דבר מעולה הוא קשה, כשם שהינו נדיר.״
 • "המילה מעניקה למחשבה את קיומה העילאי והאציל ביותר."
 • "כשאתה אומר 'אני אוהב אותך', אתה בעצם מתכוון ל'אני זקוק לך'."
 • אושר אינו השכר על המעשה הטוב, אלא המעשה הטוב עצמו; לא האושר בגלל ריסון היצרים, אלא ריסון היצרים בעקבות ההנאה מן האושר."
 • "כשדבר מן הדברים פועל לפי חוקי טבעו הוא פועל בזכות עליונה משום שהוא פועל כפי שנקבע מן הטבע ואינו יכול אחרת. לפיכך בני אדם, כל זמן שהם נחשבים כפופים לממשלת הטבע בלבד, גם אלו שלא הכירו עדיין את התבונה או שאין להם הרגל של מידות טובות, חיים בזכות עליונה על פי חוקי היצר בלבד, ממש כדרכם של אלה המכוונים את חייהם על פי חוקי התבונה. הווי אומר: כשם שהחכם זכות עליונה לו לכל מה שהתבונה מצווה, כלומר לחיים על פי חוקי התבונה, כך גם הבור או מי שאינו שולט ברוחו, זכות עליונה לו לכל מה שהיצר משיאו, כלומר לחיים על פי חוקי היצר...זכותו הטבעית של כל אדם ואדם אינה נקבעת איפוא על ידי התבונה כי אם על ידי התשוקה והיכולת. שהרי לא הכל נקבעים בדרך הטבע לפעול על פי כללי התבונה...'ולפיכך אין הם מחויבים לחיות לפי חוקי הנפש הבריאה יותר משהחתול מחויב לחיות לפי חוקי הטבע של האריה'. ~ מאמר תיאולוגי-מדיני, פרק 16.
 • "אם היינו שואלים את האבן העפה האם בחרה לעוף קרוב לוודאי שהייתה משיבה בחיוב. (/"אם היינו שואלים את האבן המושלכת כיצד היא רוצה לנוע, היא היתה משיבה, 'באופן פרבולי'" נאמר כתגובה למאמרי התנועה של גלילאו)
 • "לעבדים, ולא לאנשים חופשיים, אנו נותנים מתנה כדי לפצותם על התנהגותם הטובה."

על האדם עריכה

 • "חרטה היא שגיאה שנייה."
 • "תשוקה הנובעת משמחה חזקה יותר מזו הנובעת מעצבות."
 • "אין לך אוהב חנופה כמו תאב הכבוד שרצה להיות ראשון ולא הצליח."
 • "אנשים מובלים יותר על ידי רצונם העיוור מאשר על ידי התבונה."
 • פחד היא הסיבה המצמיחה, המשמרת והמזינה אמונות טפלות."
 • "כל אדם מעדיף לתת פקודות מאשר לציית להן."
 • "בני האדם חושבים עצמם בני חורין מתוך שהם יודעים את מעשיהם ואינם יודעים את הסיבות שגרמו להם."
 • "אין אנו שואפים, חומדים, רוצים איזה דבר מתוך שאנו חושבים אותו לטוב אלא אנו חושבים איזה דבר לטוב מתוך שאנו מתאווים אליו."
 • "הריני לטפל במעשיו ויצריו של האדם כאילו הייתי עוסק בקווים, שטחים וגופים." ~ מתוך ההקדמה לחלק השלישי של 'תורת המידות'
 • "דבר אחד יכול להיות באותו הזמן טוב, רע, או לא זה ולא זה. מוזיקה, לדוגמה, טובה למלנכוליה, רעה לאבלים, ולא טובה ולא רעה לחרשים."
 • "אין לך דבר שהאדם החופשי ממעט לחשוב בו כמו המוות. חוכמתו אינה התבוננות במוות אלא התבוננות בחיים."
 • "מי שנמשך אחר תאוותו עד שאין בידו לראות ולעשות שום דבר שמועיל לו, הוא בייחוד עבד, ובן חורין אינו אלא מי שחי בלב שלם לפי הנהגת התבונה בלבד." ~ מאמר תיאולוגי מדיני, פרק ט"ז

על אלוהים עריכה

 • "אלוהים הוא הטבע."
 • "אלוהים אוהב את עצמו אהבה שכלית לאין-סוף." ~ תורת המידות, חלק חמישי, משפט ל"ה.
 • "ככל שאנו מבינים יותר את הדברים הפרטיים, כן אנו מבינים יותר את האלוהים."
 • "כל היש ישנו באלוהים ובלעדי אלוהים שום דבר אינו יכול לא להיות ולא להיות מושג."
 • "כל אדם צריך להיות חופשי לבחור לעצמו את יסודות אמונתו, ואמונה זו צריכה להישפט אך ורק על פי פירותיה."
 • "מאחר שאין אדם עושה שום דבר בלתי אם לפי סדר הטבע הקבוע מראש, כלומר לפי ההנהגה וההחלטה הנצחית של אלוהים, יוצא מזה כי אין אדם בוחר לעצמו דרך חיים כלשהי ואינו פועל אלא לפי ייעוד מיוחד של אלוהים, שבחר באיש זה מכל האחרים לפועל זה או לדרך חיים זו." ~ מאמר תיאולוגי מדיני, פרק ג'
 • "אני מאמין כי אילו היה למשולש כוח הדיבור, היה אומר באותו האופן, שאלוהים הוא, כביכול, משולש באופן מופלג, וכן היה הריבוע טוען, שאלוהים הוא, כביכול, ריבוע באופן מופלג, וכיוצא בכך היה כל דבר מייחס את תוארי עצמו לאלוהים ומדמה את עצמו לאלוהים." ~ איגרת 56, תרגום שמואלי, עמ' 222

תורת המידות (1677) עריכה

 • "כל מה שנמצא, נמצא באלוהים, ובלי אלוהים, שום דבר אינו יכול להימצא ולא להיות מושג."
 • "חופשי נקרא אותו דבר, הקיים מתוך הכרח טבעו בלבד, והנקבע לפעול על ידי עצמו בלבד; ואילו הכרחי, או מוטב לומר כפוי, נקרא אותו דבר, הנקבע על ידי אחר להתקיים ולפעול בדרך קבועה ומסוימת."
 • "אין אהבה נצחית חוץ מן האהבה השכלית." ~ חלק חמישי, משפט יוצא ממשפט ל"ד
 • "אהבת אלוהים הנצחית של הנפש היא אהבתו של אלוהים עצמו שבה אוהב אלוהים את עצמו, לא להיותו אין-סופי אלא להיותו מתגלה על ידי מהותה של הנפש האנושית, במידה שהיא מתבחנת בבחינת-נצח. זאת אומרת: 'אהבת-אלוהים השכלית של נפש היא חלק של האהבה האין-סופית, שאלוהים אוהב בה את עצמו'." ~ חלק חמישי, משפט ל"ו

נאמר עליו עריכה

 • "אני מאמין באלוהיו של שפינוזה המגלה עצמו בחוקיות ההרמונית של העולם." ~ אלברט איינשטיין
 • "האיש שיכור האלוהים." (במקור der Gott betrunkene Mensch) ~ נובאליס
 • "משפינוזה היה ביטוי: הטבע הוא אלהים. זוהי העבודה זרה הגדולה ביותר, יש שעובדים לאש ויש לשמש והוא- לטבע כולו." ~ הרב צבי יהודה קוק, מתוך התורה הגואלת א עמ' כ
 • "שפינוזה הוא הפילוסוף היחיד שהיה לו האומץ לקחת את הפילוסופיה ברצינות. אם רצוננו להיות פילוסופים, אנו יכולים להיות רק שפינוציסטים." ~ פרידריך היינריך יעקובי

קישורים חיצוניים עריכה