דני יעקובי

היסטוריון המתמחה בתולדות היישוב ומדינת ישראל ובייחוד בהתפתחות תולדות החינוך הגבוה בארץ והזיקה בין לאומיות לחינוך

דני יעקובי (נולד ב־1965) הוא היסטוריון ישראלי.

דני יעקובי

  • היסטוריה יכולה להעניק לפרט את היכולת ליצור זיקה עם מעגלים חברתיים רחבים ממנו, לאומיים וכלל־אנושיים."
  • "המאה העשרים היא אחת המאות הבולטות ביותר בתולדות האנושות מבחינת קצב השינויים שהתרחשו במהלכה."
  • "ההיסטוריה היא אחד הכלים המרכזיים העומדים לרשות האדם כדי להימלט מעריצות ההווה... ההיסטוריה מאפשרת לנו לבחון את עולם הערכים של היום במבט השוואתי, ולא לקבל עולם זה כמובן מאליו."
  • ציונות הדגישה בעיקר את חשיבות התקופות הקדומות בהיסטוריה, כמו תקופת התנ"ך וימי בית שני. מבחינה זו, היא לא הייתה שונה מהתנועה הלאומית היוונית, שהעלתה על נס את ימי יוון העתיקה, או התנועה הלאומית האיטלקית, שראתה ברומא העתיקה מודל לחיקוי והערצה."