ערך הוא מושג המציין את מידת החשיבות והנחיצות של דברים.