ערך

הערכת טיבו המוסרי של מעשה מסוים

ערך הוא מושג המציין את מידת החשיבות והנחיצות של דברים.