הודו: המארג הגדול

הודו: המארג הגדול (באנגלית: India: The Great Tapestry) הוא ספר מאת רופינדר קולהר (Rupinder Khullar) על ההיסטוריה והתרבות ההודית. הספר יצא לאור באנגלית ב־1990.

"דגש רב על צבעוניות."

  • "שפות רבות, מאות מסורות ותרבויות."
  • "ערים שנשענו על עושר חקלאי ומסחר בסביבות 2500 לפני הספירה."
  • "הינדואיזם היא דרך חיים או אופן ראייה של העולם יותר מאשר אמונה."
  • "הביטוי הוויזואלי הבולט ביותר לדת ההינדית הם המקדשים הפזורים בכל רחבי המדינה."
  • "למבקר המודרני משמשים המקדשים כעדות להיסטוריה של הארכיטקטורה ההודית ולגאונות הפיסול שלה."
  • גיטה הוא ספר הקודש העיקרי אותו קוראים ההינדואיסטים. אליו פונים בזמני לחץ ורצון להתבוננות עצמית."
  • "האופי המעגלי של הזמן, גלגול נשמות וההנחה שחירויות האדם קשורות למקומו בחברה הם חלק מהתרבות ההודית."
  • "באמנות ההודית דגש רב על צבעוניות, בעיקר, בא הדבר לידי ביטוי בטקסטיל ובציורים."