היועץ המשפטי לממשלה

העומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת ושל השירות המשפטי הציבורי בישראל

היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת במדינת ישראל.


  • "היועץ המשפטי לממשלה מבקר בפועל את פעילות השרים בזמן אמת, ומייעץ להם כיצד לפעול לפי החוק – כך בעצם מקודם שלטון החוק בזמן אמת." ~ אסף נתיב
  • "תפקיד היועץ [המשפטי לממשלה] אינו רק לקבל החלטות אלא גם להוביל, להנהיג ולנהל את המערכת המשפטית על כל מרכיביה." ~ מני מזוז
  • "ישראל היא מבין הדמוקרטיות היחידות בעולם, שבהן לא קיים פיצול מוסדי משמעותי בין תפקידי הייעוץ המשפטי לבין חקירה והגשת כתבי אישום פליליים." ~ גד ברזילי
  • "משימתו של היועץ המשפטי, היא בקליפת אגוז, קיום שלטון החוק בדרך כלל והקפדה על ביצוע פעולות הממשלה בגבולות החוק. הצלחתו במשימה זו אינה מותנית רק בהצגה המקצועית האמינה הבהירה והשיטתית של דבריו ועצותיו. המשקל של דבריו ועצותיו של היועץ נובע במידה רבה מאוד מן השילוב והריכוז שבסמכויותיו." ~ מתוך דו"ח ועדת שמגר (1997)
  • "שנים ארוכות, למן ימיו הראשונים של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, ניטש מאבק בין אלה הרוצים בחיזוקו ובעצמאותו של מוסד זה לבין אלה הרוצים להחלישו." ~ רות גביזון
  • "אף שהיועץ המשפטי פועל כמו פרקליט המייעץ ללקוח, הוא למעשה עצמאי ובלתי תלוי בלקוח אשר לו הוא מייעץ. נאמנותו הראשונה והעליונה נתונה לחוק ולעקרונות היסוד החוקתיים על פי הבנתו." ~ גיא לוריא
  • "בית המשפט חייב להיות רגיש למחיר הנלווה לביקורת השיפוטית שלו ליועץ המשפטי לממשלה... יועץ משפטי שבית המשפט יקבע שחוות הדעת שלו מוטעית, עלול להיפגע משמעותית גם המעמד הציבורי שלו ומה שיותר חשוב המעמד שלו מול רשויות השלטון והיכולת שלו לכפות על השלטון לפעול כחוק." ~ מני מזוז
  • "היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק עבור כל זרועותיה של הרשות המבצעת, וחוות דעתו המשפטית מחייבת אותן, ומשקפת מבחינתן את החוק הקיים, כל עוד לא נפסק אחרת על ידי בית משפט מוסמך." ~ דפנה ברק-ארז (מקור)
  • "הגוף הזה צריך להיות מפורק לשלושה גורמים: גוף אחד ממונה על התביעה, גוף אחד ממונה על הייעוץ המשפטי לממשלה, וגוף רגולטורי שיאשר משרדים פרטיים שייצגו את הממשלה." ~ שמחה רוטמן

קישורים חיצוניים

עריכה