מני מזוז

עורך דין ושופט ישראלי, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה

מני מזוז (נולד ב־1955) הוא שופט בית המשפט העליון החל מ־2014. שימש בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה בשנים 2004–2010.

מני מזוז

  • "לתחושת הציבור בדבר קיום שחיתות במערכות השלטון – יש גם השלכות חברתיות קשות: אובדן אמון כללי של הציבור בפעילות מערכות השלטון ובהחלטותיו; לגיטימציה לאי־כיבוד חוק על־ידי הפרט, ותחושת תסכול ודמורליזציה כללית, המשליכה על כל תחומי החיים בחברה, ועל הרצון של הפרט לתרום לחברה."
  • "אני מקווה שיותר סטודנטים יבחרו לעסוק במשפט ציבורי ובשירות ציבורי על כל תחומיו – לא רק בפרקליטות, או בייעוץ משפטי בגופים ציבוריים, אלא גם לסייע, למשל, במסגרת ארגוני זכויות אדם וארגונים חברתיים."
  • "כל מי שרואה את גורלו קשור בגורלה של המדינה, עליו לעשות כמיטב יכולתו דווקא בתקופה של ליקוי מאורות, כדי להיות מעורב בנעשה בחברה."
  • "תפקיד היועץ [המשפטי לממשלה] אינו רק לקבל החלטות אלא גם להוביל, להנהיג ולנהל את המערכת המשפטית על כל מרכיביה."
  • "בית המשפט חייב להיות רגיש למחיר הנלווה לביקורת השיפוטית שלו ליועץ המשפטי לממשלה. כל החלשה של היועץ המשפטי דרך הביקורת השיפוטית המחיר שלה עלול להיות הרבה יותר יקר מהרווח של אותה ביקורת. יועץ משפטי שבית המשפט יקבע שחוות הדעת שלו מוטעית, עלול להיפגע משמעותית גם המעמד הציבורי שלו ומה שיותר חשוב המעמד שלו מול רשויות השלטון והיכולת שלו לכפות על השלטון לפעול כחוק."
  • "חינוך לערכים משותפים של דמוקרטיה, שוויון, סובלנות, כיבוד הזולת, גם אם הוא שונה, וחיזוק המכנה המשותף לכולנו, יאפשר לנו לקיים חברה מתוקנת, עם לכידות חברתית, שהיא תנאי הכרחי לקיומנו ולעוצמתנו כחברה."