המערך

רשימה משותפת של מפלגת העבודה ומפלגת מפ"ם

המערך של מפלגת העבודה הישראלית ומפלגת הפועלים המאוחדת (המערך השני) היה רשימה משותפת וסיעה משותפת בכנסת של שתי מפלגות: מפלגת העבודה ומפ"ם, אליו הצטרפה בסוף דרכו המפלגה הליברלית העצמאית.

תעמולת בחירות עריכה

  • "המערך הוא הכרח." ~ הבחירות לכנסת השישית, 1965
  • "בכל זאת מערך." ~ הבחירות לכנסת השמינית, 1973
  • "תן מנדט לשלום – תן כוח לביטחון. הצבע מערך." ~ הבחירות לכנסת השמינית, 1973
  • "יום האמת." ~ הבחירות לכנסת העשירית, 1981
  • "פרס – ראש הממשלה הדרוש לישראל." ~ הבחירות לכנסת העשירית, 1981
  • "המערך הוא התקווה היחידה" ~ הבחירות לכנסת האחת עשרה, 1984
  • "המערך – הדרך לפריצת דרך." ~ הבחירות לכנסת השתים־עשרה, 1988

נאמר עליה עריכה

  • "המערך רצ שמאלה." ~ מתוך תעמולת הבחירות של הליכוד, הבחירות לכנסת השתים־עשרה, 1988

קישורים חיצוניים עריכה