ויקיציטוט:יומנים

לוויקיציטוט מספר יומנים המתעדים פעולות מיוחדות המבוצעות בו, ומתעדכנים באופן אוטומטי:

שם יומן יכולים לשנות פירוט
יומן הדפים שנמחקו מפעילי מערכת לפרטים
יומן המשתמשים שנחסמו מפעילי מערכת לפרטים
רשימת כתובות IP חסומות מפעילי מערכת לפרטים
יומן הדפים המוגנים מפעילי מערכת לפרטים
יומן תפקידים ביורוקרטים לפרטים
יומן העלאות ויקימצטטים רשומים לפרטים
יומן העברות ויקימצטטים רשומים לפרטים
יומן שינויי שמות משתמש ביורוקרטים לפרטים
יומן משתמשים חדשים ויקימצטטים חדשים לפרטים

היומנים קיימים החל מ־23 בדצמבר 2004, וכמה מהם נוצרו אף מאוחר יותר. לאלה שהיו קיימים גם קודם ליצירת ממשק היומנים הנוכחי, ושנעשה בהם שימוש, יש ארכיונים המקושרים מהדף שלהם.

יומן הדפים שנמחקו

עריכה

יומן זה מציין את כל הדפים שנמחקו על ידי מפעילי מערכת. המחיקות מבוצעות בכפוף למדיניות המחיקה. בכל מחיקה מופיעה הסיבה למחיקה (לרוב התוכן או תוצאות ההצבעה), כפי שנוסחה על-ידי המפעיל שביצע אותה. בנוסף על הדפים שנמחקו, מופיעים ביומן זה הדף ששוחזרו על ידי המפעילים וכן גרסאות של תמונות שנמחקו. עבור רשומות אלו הטקסט הוא אוטומטי ואין למפעיל אפשרות לשנותו.

יומן המשתמשים שנחסמו

עריכה

יומן זה מכיל את החסימות של המשתמשים בהתאם לויקיציטוט: מדיניות החסימה. רק מפעילי מערכת יכולים לחסום או לשחרר משתמשים.

כל רשומה ביומן היא מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

  1. תאריך ושעת החסימה (באזור זמן UTC) - בדוגמה: 11:04, 12 מרס 2006
  2. מפעיל המערכת שחסם את המשתמש - בדוגמה: Rotemliss
  3. שם המשתמש שנחסם (או כתובת ה-IP שנחסמה) - בדוגמה: מחקה חכם חנוכה
  4. קישור לתרומות המשתמש שנחסם
  5. זמן החסימה - בדוגמה: תמיד
  6. סיבת החסימה (בסוגריים) - בדוגמה: הטרול היצירתי

בנוסף מכיל היומן גם רשימת המשתמשים ששוחררו מחסימה (בדרך כלל עקב שימוש בכתובת IP שנחסמה מסיבה אחרת). במקרה של שיחרור ישנה גם אפשרות של #מספר, שהוא קידוד של כתובת ה-IP שממנה ניסה לכתוב משתמש רשום שנחסם.

ראו גם רשימת כתובות IP חסומות.

רשימת כתובות IP חסומות

עריכה

יומן זה מכיל את הרשימה של כל הכתובות החסומות כרגע. בנוסף על הרשימה של אלו שמופיעים ב#יומן המשתמשים שנחסמו ולא שוחררו או השתחררו עקב תום הזמן, מכילה רשימה זו כתובות IP שמאפשרות גישה לכל משתמש ולכן מהוות פוטנציאל השחתה.

עבור כל משתמש שנחסם מופיע סיבה החסימה שם המפעיל החוסם (לא מופיע במקרה של כתובות IP פתוחות) וכן אפשרות לראות את תרומות המשתמש (עבור המפעילים מופיעה גם אפשרות לשחרר את המשתמש).

יומן הדפים המוגנים

עריכה

יומן זה מכיל את רשימת הדפים שהוגנו על ידי מפעילי המערכת. ההגנה מבוצעת בכפוף לכללים שבויקיציטוט: דף מוגן.

הרשימה מכילה עבור כל דף מוגן את תאריך ההגנה, את המפעיל שהגן על הדף וכן את סיבת ההגנה. בנוסף מכיל היומן כיתוב עם סוגריים מרובעים היכול להכיל ביטוי אחד או שניים (מופרדים בנקודותיים):

  1. edit=X - מציין הגנה על הדף מפני עריכה
  2. move=X - מציין הגנה על הדף מפני העברה

כאשר X מציין אחד מהשניים:

  1. sysop - רק מפעילי מערכת יכולים לערוך/להעביר את הערך
  2. autoconfirmed - רק משתמשים רשומים מעל לארבעה ימים יכולים לערוך/להעביר את הערך

בנוסף לדפים שהוגנו מופיעות רשומות על דפים שהוסרה מהם ההגנה, בצורה זהה למעט הסוגריים המרובעים ותוכנם שאינם מופיעים.

יומן תפקידים

עריכה

יומן זה מכיל את השינויים שנעשו ע"י הביורוקרטים של הוספת הרשאות למפעילי מערכת או בירוקטים חדשים, יש לשים לב כי שינויים אחרים (הרשאות בוט/הורדת הרשאות וכדומה) אינם מופיעים שם אלא בלוג ההרשאות המרכזי של ויקימדיה וזאת מכיוון שהם נעשים על ידי הדיילים.

עבור כל הוספה שנעשה כתוב את זמן הביצוע, את שם הבירוקרט ואת השינוי שנעשה (לרוב sysop+ שפירושו הרשאת מפעיל מערכת).

יומן העלאות

עריכה

יומן זה משמש לרישום כל הקבצים שמועלים לוויקיציטוט, לרוב תמונות. רק משתמשים רשומים יכולים להעלות קבצים לוויקיציטוט. עבור כל קובץ כתוב זמן ההעלאה, שם המעלה ותיאור ראשוני של הקובץ (התיאור המלא נמצא בדף התיאור של הקובץ). לעיתים קרובות שם התיאור הוא מהצורה {{EN}} או דומות לה ואז פירוש הדבר העתקה מוויקיציטוט אחר.

יש לשים לב, עבור כל העלאה של קובץ חדש נרשם השינוי הזה גם ברשימת השינויים האחרונים בתור דף חדש. עבור קובץ שכבר קיים, אין רישום לכך ברשימת השינויים האחרונים אלא רק ביומן ההעלאות (עם זאת, הצגה של דף השינויים האחרונים מראה גם את יומן ההעלאות).


עזרה על ההעלאה עצמה ניתן לראות בדף העזרה בנושא תמונות.

יומן העברות

עריכה

יומן זה מכיל את העברות הדפים שנעשו בוויקיציטוט. כל רשומה מכילה את תאריך ההעברה, את שם המעביר, את המקור ואת היעד וכן כפתור "החזר" שמאפשר לבטל את הפעולה. כל תוכן הרשומה נוצר אוטומטית ואין אפשרות לשנותו. לרוב מופיעות שתי רשומות צמודות שמכילות העברה של הדף ושל דף השיחה שלו.

יומן שינויי שמות משתמש

עריכה

יומן זה משמש לרישום שינויי שמות משתמש בוויקיציטוט. ניתן להעביר שמות משתמש אם המשתמש ביצע פחות מ-20,000 פעולות עריכה. שינוי שם משתמש של משתמש בעל מספר תרומות גבוה יותר עלול לפגום בביצועי האתר. ניתן לבדוק את מספר התרומות של משתמש באמצעות מונה התרומות.

יומן משתמשים חדשים

עריכה

יומן זה משמש למעקב אחרי ויקימצטטים חדשים הנרשמים לוויקיציטוט. היומן הוא בשימוש בעיקר עבור מפעילי מערכת המעוניינים לברך בברכת {{ברוך הבא}} לוויקימצטטים החדשים או לגלות האם הוויקימצטט המשחית הוא חדש (ואז יש סיכוי גבוה יותר שמדובר בטעות) או לא. היומן מאפשר לדעת מתי נרשם כל ויקימצטט חדש ולגשת ישירות לדף השיחה שלו ולרשימת התרומות שלו.

ראו גם

עריכה