ויקיציטוט:מדיניות איחוד דפים

דף מדיניות זה מציג את המדיניות המקומית של ויקיציטוט העברי בכל הנוגע לאיחוד דפים.

איחוד של שני דפים הוא העברה ושילוב של הציטוטים מאחד הדפים אל השני (זאת בניגוד להעברה, המבוצעת באמצעות לשונית "העברה", ומשמשת לשינוי שם הדף בלי לשנות את תוכנו). על־פי תנאי רישיון GFDL, יש לציין בזמן האיחוד מאיזה דף מועברים הציטוטים. אם דף זה עומד להימחק (כך שרשימת התורמים לו לא תהיה נגישה יותר), יש למנות בתקציר העריכה או בדף השיחה את התורמים לאותו דף.

ההחלטה האם לאחד זוג דפים או להשאירם בנפרד היא עניין של השקפה. יש פעולות איחוד שקל לגבש סביבן הסכמה רחבה, ובמקרים אחרים האיחוד מתבצע רק לאחר דיון ואף הצבעה.

סימון דפים

עריכה

סימון של דפים לאיחוד מתבצע באמצעות הנחת תבנית מתאימה בדפים הקשורים לאיחוד. לרשותכם עומדים שלוש תבניות:

את התבנית {{לאחד לתוך}} יש להציב בדף שיש לאחד אותו לתוך דף אחר. את התבנית {{לאחד עם}} יש להציב בדף האחר. לדוגמה, אם יש לנו שני דפים, אחד בשם "עונה 1 של סדרה X" ואחד בשם "סדרה X", נרצה לאחד את שני הדפים. בעת עריכת הדף "עונה X של סדרה Y" נשאל את עצמנו "לתוך איזה דף אנחנו מעוניינים לאחד דף זה?" והתשובה היא בצורת תבנית:

{{לאחד לתוך|סדרה X}}

בעת עריכת הדף "סדרה X" נשאל את עצמנו "עם איזה דף אנחנו רוצים לאחד דף זה?" – והתשובה:

{{לאחד עם|עונה 1 של סדרה X}}

התבנית האחרונה, {{לאחד}}, משמשת כאשר ישנם שניים או יותר דפים, וברצוננו לאחד אותם לתוך דף חדש שעדיין איננו קיים. לדוגמה, אם יש לנו שני דפים בשם "עונה 1 של סדרה X" ו"עונה 2 של סדרה X", נרצה לאחד את שניהם לתוך דף מאוחד בשם "סדרה X". אזי, בדף "עונה 1 של סדרה X" ובדף "עונה 2 של סדרה X" נוסיף את התבנית הבאה:

{{לאחד|עונה 1 של סדרה X|סדרה X}} או {{לאחד|עונה 2 של סדרה X|סדרה X}} בהתאם לדף הנדון.

התנגדות לאיחוד

עריכה

לשם איחוד דפים אין צורך בהצבעה, למעט מקרים שבהם יש התנגדות של ויקימצטט; אם כעבור שבוע ימים אין התנגדות לאיחוד הדפים, ניתן לאחדם. אם יש טעם לשקול איחוד, יתנהל דיון מקדים בדף שיחת הדף ללא הגבלת זמן מוגדרת. אם הצדדים אינם מוכנים להתפשר, וישנם לפחות שני מתנגדים, יוכלו הצדדים לפתוח הצבעת איחוד בדף השיחה. ההצבעה תימשך שבוע כמקובל בהצבעות, והודעה על כך תפורסם במזנון. אם לאחר דין ודברים אין שני מתנגדים, ניתן לבצע האיחוד.

לעתים יש רצון לאחד דף שהועלה להצבעת מחיקה או הוצבה בו תבנית {{הבהרת חשיבות}}. הדבר נעשה באמצעות הצעת רעיון האיחוד בדף ההצבעה (רצוי בפסקה חדשה) וציון התמיכה באיחוד בהצבעה עצמה (בין אם אתם תומכים במחיקת הדף או בהשארתו). אם הוחלט להשאירו, תוכלו להעתיק את דיון האיחוד הרלוונטי לדף השיחה של הדף הדורש איחוד, ושם להמשיך לדון בעניין האיחוד, ובמידת הצורך לפתוח בהצבעת מחלוקת.

איחוד מהיר

עריכה

בדומה למחיקה מהירה, כך במקרים מסוימים ניתן לעשות איחוד מהיר מבלי לקיים דיון בנושא זה. מקרים אלה הם:

  1. מקרים שבהם התוכן בדף אותו רוצים לאחד (הדף המועמד לאיחוד) זהה לתוכן המופיע בדף אליו יבוצע האיחוד (דף היעד) – דבר המייתר את קיומו של הדף המועמד לאיחוד.
  2. מקרים שבהם הדף המועמד לאיחוד הוא דף מורחב של דף מסוים. במקרים שבהם הדף המורחב קצר מהפסקה המקבילה לו בדף המפנה אליו, או במקרים שבהם אין כל פסקה בדף המפנה אליו וישנה רק הפניה, והדף המורחב קצר ביותר (עד שני ציטוטים), הרי שאין בו כל הרחבה, ומקומו בדף העיקרי.

במקרה שאדם מתנגד לאיחוד זה, יתנהל דיון פיצול בדף המאוחד לאחר האיחוד. הסכמה של שני ויקימצטטים לפיצול זה תביא להצבעה בעניין האיחוד, בדומה להתנגדות שני ויקימצטטים לאיחוד (ראו לעיל).

ביצוע איחוד דפים

עריכה

מבחינת רישיון GFDL, העברת תוכן של דף באמצעות העתק־הדבק מהווה סוג של הטעיה. הקרדיט לתרומה זו ניתנת לוויקימצטט המאחד את הדף ולא לאדם שתרם את התוכן מלכתחילה. כדי לעקוף בעיה זו יש לקחת בחשבון האם ברצוננו למחוק את הדף שאוחד:

מעוניינים למחוק
  • בעת העברת טקסט באמצעות העתק־הדבק, יש לציין בתקציר העריכה את שמות המשתמש של תורמי התוכן. אם ישנם תורמים אנונימיים (באמצעות כתובת IP), ניתן להשמיט את הכתובות ולהשתמש ב"תורמים אנונימיים" כתחליף.
מעוניינים להשאיר כהפניה
  • בעת העברת תוכן באמצעות העתק־הדבק, יש לציין בתקציר העריכה את שם הדף ממנו הועתק הטקסט. אם תורמי הטקסט אינם רבים, רצוי לציין גם את שמות המשתמש שלהם. אם ישנם תורמים אנונימיים (באמצעות כתובת IP), ניתן להשמיט את הכתובות ולהשתמש ב"תורמים אנונימיים" כתחליף.
  • אין למחוק דף שאוחד, אלא אם תורמיו היחידים הם משתמשים אנונימיים. במקום מחיקה רצוי להפוך דף שאוחד להפניה לדף המאוחד. אם מעוניינים למחוק את ההפניה בדיעבד, אזי יש לוודא שתקציר הדף המאוחד כולל את רשימת התורמים. אין לו, ניתן לציין את רשימת התורמים בדף השיחה.

ראו גם

עריכה