חוכמת המנהיגות

חוכמת המנהיגות מאת רובין שארמה הוא ספר המשך לספר "הנזיר שמכר את הפרארי שלו". בספר מלמד שארמה על עקרונות המנהיגות וההצלחה בעסקים.

רובין שארמה, מחבר הספר

 • "שֶבח לא עולה כסף, הוא ניתן חינם."
 • "חשכת הלילה קודמת תמיד לאור השחר."
 • "מנהיגים גדולים יוצרים מונהגים גדולים."
 • "מנהיגים בעלי חזון משחררים, ולא מגבילים."
 • "המנהיגות עצמה היא הדרך הכי טובה ללמוד להנהיג."
 • "המוחות, כמו הלבבות, הולכים למקום שבו הם זוכים להערכה."
 • "כשקורי עכביש מתאחדים, יש שכוחם לכבול אריה."
 • "חוקי הטבע הם החוקים החזקים ביותר ביקום."
 • "כל כישלון, בעולם העסקים או בחיים האישיים, הוא ביסודו כישלון במנהיגות."
 • "מנהיגות היא בעצם פילוסופיית חיים. לא רק מנהלי חברות יכולים להיות מנהיגים גדולים, גם מורים, מדענים ואמהות יכולים להנהיג."
 • "ממש לפני ניצחון גדול, מופיע לעיתים קרובות קושי. המפתח הוא לשמור על המיקוד ולהמשיך להאמין."
 • "כשלונות אינם אלא שיעורים במסווה. הם מובילים אותנו בסופו של דבר לחכמה ולשגשוג."
 • "בני האדם מעדיפים מילה טובה על פני כל סוג אחר של תגמול."
 • "הדרך שבה אתה מתייחס לעובדיך קובעת הדרך שבה הם ייתייחסו ללקוחותיהם."
 • "שבח צריך להיות מוגדר, הוא צריך להיות מידי, יש לעשותו בפומבי ועליו להיות כן."
 • "הצליל הנעים ביותר לאוזניו של אדם הוא צליל שמו הנהגה בקול."
 • "שבח הוא דבר חשוב. אך מעבר למידה הוא מאבד מכוחו, ממש כמו שהדפסת כסף רב מדי מורידה את ערכו."
 • "רוב המנהיגים הם כמו הספל הזה... כמו הספל, הם מלאים עד השפה. מוחם גדוש בדעות ברעיונות ובדעות קדומות עד ששום דבר חדש לא יכול להיכנס. בעולמנו המשתנה בהתמדה, שבו מנהיגים חייבים ללמוד כל הזמן מושגים חדשים ולהצטייד בכישורים חדשים, זה ליקוי קטלני."
 • "המנהיגות מטרתה ליצור הווה מוצלח ובעת ובעונה אחת לבנות עתיד מזהיר."

ראו גם

עריכה