חיטה

צמח ממשפחת הדגניים, שתורבת במזרח התיכון, ונחשב למקור מזון חשוב לאדם

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא חיטה.