חלון

פתח בקיר

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא חלון.

Santorin (GR), Fira -- 2017 -- 2624.jpg