חניבעל

מצביא ומדינאי קרתגי במלחמה הפונית השנייה

חניבעל בן חמילקרת ברקה (247 לפנה"ס - 183 לפנה"ס), מצביא ומדינאי בן קרתגו. עמד בראש כוחות קרתגו במלחמה הפונית השנייה נגד רומא. נחשב לאחד מגדולי המצביאים בהיסטוריה, בשורה אחת עם אלכסנדר הגדול ונפוליאון בונפרטה.

 • "כלום לא ניבאתי להם הרבה פעמים, שענן זה הקשור בראש הפסגות סופו שימטיר עלינו גשמי זעף בסערה ובסופה?" ~ על פאביוס מאקסימוס(וצ) (פלוטארכוס, חיי אישים אנשי רומי, על פאביוס מאקסימוס י"ב)
 • "בן תשע הייתי כשעזבתיכם, ולאחר שלושים ושש שנים חזרתי אליכם. נכונה איחשב כבקי בחכמות המלחמה, בהן לומדתי מילדותי תחילה ביד גורלי שלי, אחרי כן ביד גורלה של המדינה, אך את משפטי העיר והפורום, את חוקיהם ומנהגיהם שומה עליכם ללמדני." ~ לאחר שהוריד את גיסקו, שהתנגד לו, בכוח מהבימה בפורום הקרתגי (טיטוס ליוויוס, תולדות רומא, ספר 30 ל"ז)
 • "דבר מפליא יותר, גיסקון, נעלם ממך, שבכל ההמון הגדול הזה אין אף אחד ששמו גיסקון." ~ לאחד מקציניו שהתפלא איך הקרתגים יוכלו לנצח את 80,000 החיילים הרומאים, מעט לפני קרב קאנאי (פלוטארכוס, חיי אישים אנשי רומי, על פאביוס מאכסימוס ט"ו)
 • "אני אמצא דרך או אצור אחת." ~ ככל הנראה נאמר לגנרלים שלו לאחר שהם טענו כי לא ניתן לחצות את הרי האלפים באמצעות פילים
 • "אשר לי, השב זקן למולדתי, שעזבתיה בעודי ילד, כבר לימדוני שנותי, כבר לימדוני הצלחותי ותלאותי, לבחור ללכת אחר הבינה מללכת אחר המזל." ~ לסקיפיו אפריקנוס ערב קרב זאמה (טיטוס ליוויוס, תולדות רומא, ספר 30 ל')
 • "לו היו נמסרים בידי אסורים בכבלים, לא הייתי שמח כל כך!" ~ לאחר שראה את המהומה וחוסר הסדר בקרב הפרשים הרומאים, במהלך קרב קאנאי. (פלוטארכוס, חיי אישים אנשי רומי, על פאביוס מאכסימוס ט"ז)
  • גרסה אחרת: "עד מה בוחר הייתי שיסגירם לי בכבלים" ~ (טיטוס ליוויוס, תולדות רומא, ספר 22 ל"ז)
פסל של חניבעל

נאום לחייליו לפני קרב טיקונוס

עריכה
 • "מימין ומשמאל סוגרים עליכם שני ימים ואין כל ספינה בידכם, אף לא למנוסה בה; סביבכם הנהר פאדוס, והפאדוס גדול הוא ועז מן הרודאנוס; מאחוריכם סוגרים עלכם האלפים, אשר בעודכם שלמים וחזקים בקושי עברתם אותם. כאן עליכם לנצח או למות, חיילים, כאן, במקום שלראשונה פגשתם את האויב." ~ (טיטוס ליוויוס, תולדות רומא, ספר 21 מ"ג)
 • "האלים בני האלמוות העניקו לבני האדם את הנשק שאין חד ממנו המביא את הניצחון - הבוז למוות" ~ לפי טיטוס ליוויוס

נאמר עליו

עריכה
 • "כל אימת שנדרש מעשה גבורה ועוז, לא היה איש עדיף ממנו בעיני עזרובעל להפקיד בידו, ולא היה מצביא שבהנהגתו הגדילו החיילים לבטוח ולהעז. גדול היה אומץ ליבו בצאתו לקראת סכנה, גדול שיקול דעתו בעיצומה של סכנה; לא היה בכל עמל כדי ליגע את גופו ולא כדי לשבור את רוחו." ~ (טיטוס ליוויוס, תולדות רומא, ספר 21 ד')
 • "אכזריות לא אנוש היתה בו וכחש הגדול מן הכחש הפוני; לא היה יודע כל אמת, כל קדושה, כל יראת אלים, כל כיבוד שבועה, כל מוסר לב." ~ (טיטוס ליוויוס, תולדות רומא, ספר 21 ד')
 • "אתה יודע לנצח, ואי אתה יודע מה בידך לעשות בנצחונך" ~ קצין בשם מהרבעל, מפני שחניבעל סרב לעלות על רומא לאחר קרב קאנאי. (פלוטארכוס, חיי אישים אנשי רומי, על פאביוס מאקסימוס י"ז)
  • גרסה אחרת: "אכן, אין האלים נותנים הכל לאיש אחד. יודע אתה, חניבעל, כיצד לנצח, אך אי אתה ידע כיצד לכלכל את ניצחונך" ~ (טיטוס ליוויוס, תולדות רומא, ספר 22 ל"ז)
 • "ובזה מודים כולם כאחד, שהוא ידע מאין כמוהו כמעט לאחד בקרבו שיקול דעת והתלהבות, זהירות וכח המעשה. מציינת אותו ביחוד זו הערמומיות שבהמצאה, אחת הסגולות היסודיות של אופיו הצידוני; ברצון היה הולך בדרכים משלו אשר לא עלו על דעת איש לפניו, בקי היה בתככים ובתחבולות מלחמה מכל המינים, ואת תכונת מתנגדיו היה חוקר ולומד בקפידה שאין כדוגמתה." ~ (תאודור מומסן, דברי ימי רומא, פרק 8: "חמילקרת וחניבעל")
 • "בני דורו ניסו להטיל כמה כתמים בתכונתו, בעיני הרומאים נראה כאכזר, ובעיני בני קרת חדשה- כרודף בצע, ואף על פי כן אם כי נכתבו תולדותיו מתוך שנאה, קנאה ושפלות- אי אפשר היה להן להעכיר את דמותו הגדולה והטהורה" ~ (תאודור מומסן, דברי ימי רומא, פרק 8: "חמילקרת וחניבעל")

קישורים חיצוניים

עריכה
  תמונות ומדיה בוויקישיתוף: חניבעל