חֶסֶד הוא מעשה של טוב לב המיטיב עם האחר.


ראו גם עריכה