יהושע בן פרחיה

יהושע בן פרחיה, נשיא הסנהדרין בימי יוחנן כהן גדול. בן זוגו של נתאי הארבלי, ששימש לצידו כאב בית דין. הם הזוג השני בתקופת הזוגות.


  • "עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל אדם לכף זכות" ~ משנה אבות א ו
  • " בתחלה כל האומר עלה לה(לשררה ציבורית) - אני כופתו ונותנו לפני הארי. עתה -כל האומר לי לירד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמין!" ~ מנחות קט ב