יהושע בן פרחיה

נשיא הסנהדרין בימי יוחנן כהן גדול. בן זוגו של נתאי הארבלי

יהושע בן פרחיה, נשיא הסנהדרין בימי יוחנן כהן גדול. בן זוגו של נתאי הארבלי, ששימש לצידו כאב בית דין. הם הזוג השני בתקופת הזוגות.

  • "עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן את כל אדם לכף זכות." ~ משנה אבות, א', ו'
  • "בתחלה כל האומר עלה לה (לשררה ציבורית) – אני כופתו ונותנו לפני הארי. עתה – כל האומר לי לירד ממנה, אני מטיל עליו קומקום של חמין!" ~ מנחות, ק"ט, ב'