יצחק עמית

שופט בבית המשפט העליון

יצחק עמית (נולד ב־1958) הוא שופט בית המשפט העליון משנת 2009.

יצחק עמית

  • "חשיבותה העיקרית של האנונימיות היא בזיקתה לחופש הביטוי. האנונימיות היא 'המחסה מפני עריצות הרוב', במיוחד בהקשר של חופש הביטוי הפוליטי, אך לא רק. יש החוששים או נבוכים להתבטא בגלוי."
  • "גם היחשפות לראיה פסולה דוגמת עבר פלילי אין בה כדי לפסול את פסק הדין – אלא אם מדובר בראיה מרכזית שבלעדיה לא היה הנאשם מורשע. יש מקרים בהם חשיפת העבר הפלילי של הנאשם חיונית להפרכת גרסתו, ואין בה כדי לגרום לעיוות דין."
  • "דברים שעלולים לעורר מדנים ואיבה בין זרמים וקהלים שונים בחברה הישראלית על שבטיה וגווניה, אינם נדרשים לתפקידו של המשיב כרב עיר ואין לראותם כ'מסר הלכתי' המכוון לקהלו." ~ מתוך החלטת בג"ץ על העמדתו לדין משמעתי של שמואל אליהו, רב העיר צפת, ספטמבר 2020 (מקור)
  • "המשיבים מגיעים ממשפחות נורמטיביות, לא הסתבכו בעבר בפלילים, המעצר קשה להם ומן הסתם הפנימו את לקחם. המשיבים שוהים כיום בכלא דמון לצד אסירים ביטחוניים. כשלעצמי איני משוכנע כי יש בכך להטיב עם המשיבים ועם האינטרס של המדינה." ~ על שחרור למעצר בית של תוקפי משפחה יהודית בבית חנינא (מקור)
  • "דמוקרטיה לא מתה בכמה מכות חזקות - היא מתה בשורה של צעדים קטנים." ~ (מקור)

נאמר עליו עריכה

  • "הוא נחשב לשופט קשוב, אמפתי, חריף, ידען וחדשן בפסיקותיו." ~ יובל יועז
  • "אפשר לאפיין את עמית כשופט המיישם באופן מדויק את המצב המשפטי על העובדות שלפניו, בלי שום נטייה לכאן או לכאן." ~ אלישע אטיאס