חופש הביטוי

זכותו של כל אדם להביע את דעותיו ללא חשש

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא חופש הביטוי.


  • "חופש הביטוי הוא הכרח לקיום שוק חי וחופשי של רעיונות ודעות, לדיון ציבורי בנושאים בעלי חשיבות ולליבון עמדות ותפיסות עולם." ~ ענת ברון
  • "ההצדקה הראשונה רואה בחופש הביטוי לא מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי לבירור ולמציאת האמת." ~ מרדכי קרמניצר
  • "במשטר הדמוקרטי, שבו לכל אחד הזכות לקדם את האינטרסים שלו, לא תיתכן הגבלה של מידע על חלק מהאוכלוסייה בידי חלק אחר שלה." ~ אוקי מרשוק
  • "עניינו של כל אדם, באשר הוא אדם, לתת ביטוי מלא לתכונותיו ולסגולותיו האישיות: לטפח ולפתח, עד הגבול האפשרי, את האני שבו, להביע את דעתו על כל נושא שהוא חושבו כחיוני בשבילו, בקיצור – להגיד את אשר על לבו, כדי שהחיים ייראו כדאיים בעיניו." ~ שמעון אגרנט[1]
  • "חופש הביטוי מאפשר שינויים בדרך של שכנוע ולא בדרך של כוח, לכן הוא מאפשר שינויים בדרך של זרימה מתונה ולא סחיפה, מאפשר שינוי בלי שיישברו סדרי בראשית, כלומר מאפשר איזון בין יציבות לבין שינוי." ~ אלישבע סדן
  • "בלי ספקנות וערעור על מוסכמות, לא נוכל לקדם ולחקור תחומים חדשים; אם נדכא את חירויות הפרט, נשפיע גם על אופיים של בני אדם באופן כזה שיחדלו להיות סקרנים." ~ חיים גנז
  • "אם אתה מאמין בחופש הביטוי, אתה מאמין בחופש הביטוי עבור דעות שלא מוצאות חן בעיניך." ~ נועם חומסקי
  • "האנונימיות היא 'המחסה מפני עריצות הרוב', במיוחד בהקשר של חופש הביטוי הפוליטי, אך לא רק. יש החוששים או נבוכים להתבטא בגלוי." ~ יצחק עמית
  • "האינטרס החברתי דורש את חשיפת העובדות ומתן הזדמנויות להתמודד עם דעות ורעיונות שונים, זה תנאי מחייב לדמוקרטיה." ~ מאיר שמגר

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ בג"צ "קול העם", 1953