ישראל מאיר הכהן

מנהיג היהדות החרדית בשנים שלפני השואה, מחבר ספרים תורניים ידועי שם

ישראל מאיר הכהן מראדין (1838 - 1933) הידוע בכינויו "חפץ חיים", רב, מגדולי הפוסקים ובעלי המוסר בדורו.

  • "לא כל מי שמכה על לבו – 'על חטא', הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לו, אלא מי שלבו מכהו ונוקפו על חטא שחטא – נסלח עוונו." ‏~ על יום הכיפורים
  • "קודם כל עלינו להשביע את רעבונו של האורח. ואילו המלאכים – הם אינם זקוקים למזון, והם יכולים לחכות לקבלת הפנים שלהם עד אחרי הסעודה." ~ הסבר לאישתו מדוע איחר את השיר "שלום עליכם" לסוף סעודת שבת כאשר הגיע אורח רעב
  • "אנשים דואגים שאין להם במה לחיות, למה הם לא דואגים שאין להם במה למות"?
ישראל מאיר הכהן

מיוחס עריכה

  • "אסור לאדם לספר לשון הרע אפילו על עצמו." ~ לאחר שהכחיש דברי שבח על עצמו בפני יהודי שלא הכירו וספג סטירה. מקורו של הסיפור אינו ברור, והוא סותר למה שמפורש בחפץ-חיים עצמו (הל' לשון הרע כלל ב סעי' יג; ועי' כלל א סעי' ט)
  • "אנשים נזהרים מאד במה שהם מכניסים לפיהם, ולא נזהרים כל כך במה שהם מוציאים מפיהם" ~ ציטוט לא מדויק המיוחס לו.

נאמר עליו עריכה

  • "החפץ חיים היה גאון וצדיק, קדוש וטהור, עדין ואציל, שחינך לעדינות את כל כלל ישראל, ומתוך עדינות זו נובעים כל דקדוקי המצוות שב'משנה ברורה'." ~ הרב צבי יהודה הכהן קוק
  • "צדקותו הסתירה את גאונותו"~ הנ"ל.

קישורים חיצוניים עריכה