כאב השורשים הכפולים

כאב השורשים הכפולים הוא ספר מאת חלי אברהם איתן הבוחן את שירתם של יוצאי ארצות המזרח התיכון ומזרח־אירופה שכתבו על חוויית ההגירה והדו־תרבותיות. הספר יצא לאור ב־2008.

"אולי רק ציפורי מסע יודעות." ~ לאה גולדברג

  • "המסגלים לעצמם את השפה החדשה, חסרים את הזרימה החופשית והתמידית שקיימת בשפת האם."
  • "העיצוב הלשוני ביצירה הספרותית העוסקת במפגש הבינתרבותי כולל בליל של לשונות."
  • "השתייכותו של משורר לשני נופים תרבותיים רוחניים עשויה להביא ברכה רבה ליוצר."

שירים מתוך הספרעריכה

  • "אבי ביקש מתוקים בפולנית, אימי בישלה בתוניסיאית." ~ שוושנה ויג
  • "נהגתם כבגרזן: לקצץ את העץ משורשיו ולבקש ממנו שיעשה פרי?" ~ יוסף עוזר
  • "ינקתי מוסר אימי וחונכתי על פי דרכי?" ~ דודו אייל
  • "תרבות היא מולדת לאנשים, פליטי אושרם וגולי שלוות חיים." ~ פרץ-דרור בנאי
  • "אולי רק ציפורי מסע יודעות כשהן תלויות בין שמים וארץ את זה הכאב של שתי המולדות." ~ לאה גולדברג
  • "מאמן שפתותיי בהגיית המקום, כמו אבא לפני שנים." ~ סמי שלום שטרית
  • "הימים באים כמו מתנה והאדם סופו להתפייס עם קיומו." ~ פרץ-דרור בנאי