לאומנות

גישה פרו-לאומית קיצונית, לפיה טובת הלאום קודמת לכל ערך אחר

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא לאומנות.


 • "חשכה של שנאה וכזב ונפנוף בדגלוני־לאומנות." ~ נתן אלתרמן
 • "פטריוטיזם זה כשאהבתך לאנשים מעמך שלך קודמת; לאומנות, כששנאה לאנשים שאינם מבני עמך קודמת." ~ שארל דה גול
 • "מה שמבדיל בין לאומיות ללאומנות: הלאומיות מתגוננת מפני אויבים מבחוץ; הלאומנות מתמקדת באויבים מבית." ~ משה הלברטל
 • "לאומיות היא בפשטות, אהבת עם. חיבת מולדת. ללאומנות ניתן הצליל או הפירוש השלילי. זוהי שנאת זרים. רדיפת מיעוטים." ~ מנחם בגין
 • "לאומנות קיצונית, פחד, גזענות, קנאות דתית: אלו הן הדרכים למשוך אנשים אם אתה מנסה לארגן בסיס המוני של תמיכה במדיניות שלמעשה מיועדת למחוץ אותם." ~ נועם חומסקי
 • "כל פשיזם הוא לאומני, אבל לא כל לאומנות היא פשיסטית. לאומנות היא השקפת עולם, ואילו הפשיזם הוא בראש ובראשונה משטר." ~ שלמה אבינרי
 • "יצרים לא מעובדים, צדקנות, בורות משפטית, פונדמנטליזם, אזרחות נכה, שיסוי, ציניות, לאומנות מכלה." ~ אדם ברוך
 • "עם לאומיות קיים תמיד הסיכון שהמצב יאבד שליטה. לאומנות תמיד יש בה אלמנט לא רציונלי. אידאולוגיות משתנות. אם לאומיות הייתה רק רגש אישי, ניתן היה לחוות אותה גם בדרך אחרת, אבל ברגע שהיא הופכת לאידאולוגיה היא הופכת להיות מסוכנת." ~ הרטה מילר
 • "הלאומנות היא צורת גילוי־העריות שלנו, עבודת האלילים שלנו, אי־שפיותנו." ~ אריך פרום
 • "ימנים קיצוניים אינם פטריוטיים – הם אינם אוהבים את מולדתם באמת." ~ הארלד קינדרמן
 • "לאומנות היא משהו שמזהירים מפניו כאן בגרמניה, עוד בבית הספר." ~ סם ריילי

ראו גם

עריכה