ליופי ונשגב לבו ער

ליופי ונשגב לבו ער היא ביוגרפיה על המשורר שאול טשרניחובסקי מאת עידו בסוק שיצאה לאור ב־2017.


  • כתיבה הישירה והתמימה שלו, מרובת הפרטים."
  • "זיקתו החזקה לענייני צורה והחשיבות המיוחדת שהוא מעניק לגיוון הצורני (במשקל, חרוז ובית)."
  • "הסתגר שנים ארוכות בעמדה של אמן בלתי־מחויב, שאינו משמיע דברו בשער."
  • "כשהיה נערץ בדורו ובדור שאחריו, כתבו עליו לא פעם כעל דמות מיתית שהגיעה מעולם קדמון, אפילו קדם־מקראית, או להפך: הגדירו אותו כאיש העתיד."
  • "החילוניות שלו דומה לחילוניות של מי שרואים בה עניין מובן מאליו יותר מאשר לחילוניות של בן ישיבה שהשליך את טליתו ואת התפילין שלו."
  • "ראיית עולמו היסודית היא מיתית וטבועה בחותם האמונה ב'חזרה הנצחית', והקונקרטי והזמני הם לדידו רק ביטוי מקרי לעיקרון או לתהליך יסוד שאינו משתנה."
  • "הוא פסע באופן עקבי בשבילי עולם שהוא יצר בדמיונו, שבו המיתי היה עיקר ולא תהפוכות ההיסטוריה, ועל כן גם החברה המודרנית, עם דעותיה החדשניות ותמורותיה ביחסים בין העמים ובין המינים, נראו לו טפלות לעיקר הבראשיתי שממנו צומחים ענפים נצחיים, בלתי משתנים."