הערצה

רגש חברתי

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא הערצה.

Admiration.jpg