מאדאם דה סבלה

מאדאם דה סבלה (1599 - 1678), מחברת אמרות צרפתיה.

 • "חוכמתו הגדולה של האדם היא להכיר בשיגעונותיו."
 • "להיות לא מרוצים מעצמנו יתר על המידה זו חולשה; להיות מרוצים מעצמנו זו טיפשות."
 • "לדעת לגלות את מחשבותיו של הזולת ולהסתיר את מחשבותינו, מהווה סימן היכר של עליונות אינטלקטואלית."
 • "לימוד וחקר האמת לעתים קרובות גורמים לנו להיווכח בבערותנו."
 • "הבל ושווא הוא לסקור כל דבר שבעולם, אם אין זה עוזר לנו לתקן את דרכינו."
 • "על מעשיו הטפשיים של הזולת לשמש לנו שיעור יותר מאשר לגרום לנו ללגלג עליהם."
 • "זו אמנות להיות מסוגל להמתיק את הסירוב במילים מנומסות המפצות על מה שאין ביכולתנו לעשות."
 • "סירוב המלווה בנועם ובנימוס משביע את רצונו של לב טוב יותר מאשר חסד הניתן בקרירות."
 • "אין יתרון בכך להיות מרוצים מעצמנו, כל עוד אין אנו משביעים את רצון זולתנו."
 • "זו מגרעת גדולה לא להיות מרוצים לעולם ממה שנפל בחלקנו."
 • "חברתם וידידותם של רוב הגברים אינן אלא צורות התנהגות הנמשכות כל עוד הם זקוקים להן."
 • "מה שמאפיין את האהבה באופן מיוחד הוא שאין אנו יכולים להסתירה כאשר היא ישנה, או להעמיד פנים שאנו אוהבים כאשר היא איננה."
 • "לעתים קרובות אנו מרוויחים באמצעות הקיצור את מה שאנו מפסידים על ידי שימוש בעודף של מילים."
 • "לפעמים אנו משבחים דברים שבעבר כדי לגנות דברים שבהווה, וכדי לבוז למה שיש אנו מעריצים את מה שעבר ואיננו."
 • "עלינו להתרגל לשיגעונותיו של הזולת, ולא להיפגע מדברי ההבל שאותם הוא אומר בנוכחותנו."
 • "לעתים קרובות הרצון להיראות מלומדים מונע מאתנו להיות כאלה."
 • "אין חשיבות לטובה שידידינו עושים עמנו, אלא לרצונם הטוב לעשות כן."
 • "דבר אינו מסוכן כמו עצה טובה שאליה מתלווה דוגמה רעה."
 • "כאשר אנו מגלים את מזימותיו של גבר ערמומי, אנו גורמים לו להרבות בהן."
 • בושה שבה אנו חשים כאשר מהללים אותנו ללא כל בסיס, גורמת לנו לפעמים לעשות דברים שאותם לא היינו עושים בלעדיה."
 • "אנו אוהבים את מי שמנסה לחקותנו יותר מאשר את מי שרוצה להשתוות אלינו, כי החיקוי מהווה סימן היכר של הערצה בעוד שהרצון להשתוות לזולת מהווה סימן היכר של קנאה."